Απόκτηση κωδικών πρόσβασης  

Βήμα δεύτερο: Επιλογή κωδικών πρόσβασης

Βεβαιώστε, ότι έχετε αναγνώσει και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρουσίασης DIKHGOROS-online.gr και με τους όρους χρήσης των υποδειγμάτων δικογράφων επιλέγοντας (τσεκάροντας με το ποντίκι) το τετραγωνίδιο.
Για τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιήστε μόνο ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ (γυρίστε το πληκτρολόγιο στ' αγγλικά)
Όνομα
Επώνυμο
Email
Επιλέξτε Ονομα Μέλους
(π.χ. parthenis)
User ID

Επιλέξτε Κωδικό Πρόσβασης
(π.χ. 123!23)
Password
Verify Password

Σημειώσεις:

. ΜΗΝ ΑΜΕΛΗΣΕΤΕ να σημειώσετε τα στοιχεία σας   (Όνομα Μέλους και Κωδικό Πρόσβασης) σε ασφαλές μέρος.  
. Εάν για οποιοδήποτε λόγο χάσετε τους κωδικούς πρόσβασής σας χρησιμοποιήστε την ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για να σας αποσταλούν αυτόματα μέσω email.
. Για την αποφυγή λάθους, σας ζητείται παραπάνω να επιβεβαιώσετε το password πληκτρολογώντας το ΔΥΟ φορές.
. Μη χρησιμοποιείτε κενά (spaces) στο User ID.   Εάν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χαρακτήρα _.