Επιστροφή στη Κεντρική Σελίδα

επιστροφή

greek lawyer
greek lawyer

 

Νομική Επιθεώρηση


άρθρο ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 2910/2001, από τη Μαρία Μπάκα, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης: Διαβάστε online τo κείμενo εδώ. (2910-01.pdf - 160KB)

e-book άρθρο Βασικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας Κύπρου, από την Κάλια Γεωργίου, Δικηγόρο Λεμεσού Κύπρου: Διαβάστε online τα κείμενα εδώ. Τα άρθρα προσφέρονται κι ως ψηφιακό βιβλίο, που μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας (download) πατώντας εδώ (ebook02.exe - 837KB)

άρθρο Διόρθωση οίκοθεν του πίνακα κατατάξεως δανειστών κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 315 επ. Κ.Πολ.Δ, από τον Βασίλειο Γ. Σοφιανόπουλο, Συμβολαιογράφο Αθηνών

άρθρο Γνωμοδότηση με θέμα: Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ - Φορολογικά κίνητρα, από τον Παναγιώτη Δ. Αρμαμέντο, Δικηγόρο, LL.M.

άρθρο Επιχειρήσεις Δημιουργίας και Παροχής Σύγχρονης Τεχνολογίας (ΕΣΤ) Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, από τον Παναγιώτη Δ. Αρμαμέντο, Δικηγόρο, LL.M.

άρθρο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών: Χρηματοοικονομικό και Νομοθετικό Πλαίσιο, από τον Παναγιώτη Δ. Αρμαμέντο, Δικηγόρο, LL.M.

greek lawyers

 

Interflora
 

Αναζήτηση
στο Amazon

In Association with Amazon.com


WEBMASTERS:
Link to us!
Use the image below:

Top 50 Greek Legal Sites
Rate this site!

greek lawyer

 

Privacy policy - Πριν από κάθε χρήση διαβάστε τους όρους λειτουργίας (.pdf format)

O δικτυακός Τόπος "Δικηγόρος online(R)" δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 1999. To web site αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Η φράση "Δικηγόρος online" αποτελεί σήμα κατατεθέν (λεκτικό και απεικόνιση). Όλα τα σήματα και προϊόντα που αναφέρονται απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.