Επιστροφή στη Κεντρική Σελίδα

Νέα Υποδείγματα Δείτε τα Νέα Υποδείγματα
Υποδείγματα που ξεχωρίζουν Δείτε τα Υποδείγματα που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επισκέψεις
αναζήτηση στα υποδείγματα:
πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά και πατήστε ENTER

επιλογές

Στείλτε
τα υποδείγματά σας
για δημοσίευση
στη διεύθυνση
legalforms@e-lawyers.gr
ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ
να διαβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ, πριν την αποστολή σας!

   
 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΩΝ

 
 

Πληκτρολογήστε παρακάτω το email σας και πατήστε 
με το ποντίκι
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ.  
Θα λάβετε μήνυμα με τους Κωδικούς Πρόσβασής σας σε δευτερόλεπτα.

 

νέα

click
Tα υποδείγματα που
προστέθηκαν πρόσφατα
στη συλλογή!

ξεχωρίζουν

click
Tο 10% των
υποδειγμάτων,
που έχουν επιλεγεί
περισσότερο απ' όλους
τους επισκέπτες μας! 

αναζήτηση

Πληκτρολογήστε λέξεις
κλειδιά και πατήστε
ENTER

ενημέρωση

Ενημερωθείτε με email
για τις ανανεώσεις,
προσθήκες, κλπ.
Επιλέξτε "Εγγραφή" για
να ενεργοποποιήσετε
την Ενημέρωσή σας
("Διαγραφή" για να τη
τερματίσετε), πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας και πατείστε "Εντάξει".

(επιλέξτε αντίστοιχα)

!!! Συμπληρώστε ονοματεπώνυμο και email με λατινικούς χαρακτήρες !!!

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Υποδείγματα Δικογράφων
Κατηγορίες:

κατηγορία ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ


υπόδειγμα Εργατική αγωγή κληρομόμων εργαζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα για τη καταβολή νόμιμης αποζημίωσης λόγω λύσεως της σχέσης εργασίας λόγω θανάτου - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Χαράλαμπος Βλάχος


υπόδειγμα Ιδιότυπη εργατική αγωγή - με την οποία αναζητούνται δεδουλευμένοι μισθοί με βάση τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, λόγω της ακυρότητας της σύμβασης εργασίας επειδή η εργαζόμενη στερούνται βιβλιαρίου δερματικών νοσημάτων, που απαιτείτο - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Στέλιος Μαυρίδης (Μαυρίδης - Αθανασιάδου - Κίτσου & Συνεργάτες)


υπόδειγμα Κοινές Προτάσεις ως ενάγοντα σε Αγωγή απόδοσης σε μισθωτή εγγύησης, μετά την αποχώρησή του από το μίσθιο (και λύση της διαρκούς σύμβασης μίσθωσης παρά την πρόωρη αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, κατά την καλή πίστη... - ...λόγω μεταβολής των πραγμάτων) και ως αντεναγόμενου σε ανταγωγή καταβολής αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης του μισθίου με μνεία της εκδοθείσας απόφασης - Δεκτή ως προς την αγωγή και εν μέρει δεκτή ως προς την ανταγωγή (Δέχεται την αγωγή στο σύνολό της και εν μέρει την ανταγωγή και συμψηφίζει την οφειλόμενη με απαιτήσεις του εναγόμενου εκμισθωτή από τη μίσθωση, που προτάθηκαν με την ανταγωγή, η οποία ασκήθηκε επί της έδρας). - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Ζιάττας


υπόδειγμα Κύρια παρέμβαση, ανταίτηση, προτάσεις προσδιορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης. - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Καβάλας Γεώργιος Γιαγκουδάκης


υπόδειγμα Μισθωτική αγωγή από δυστροπία - - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Ζακύνθου, Αγγελική Βαρβαρήγου


υπόδειγμα Μονομερής κατάργηση οικειοθελώς, καταβαλλομένων επιδομάτων επί πλέον των νομίμων - εργατική διαφορά. - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Δημήτριος Σούφλας


υπόδειγμα Πρακτικό συμβιβασμού επί εργατικής διαφοράς κατόπιν έγερσης αγωγής και συζητήσεως και πριν από την έκδοση αποφάσεως. - Tο υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Γιαννάτος.


υπόδειγμα Προσθήκη - αντίκρουση εναγομένου επί αγωγής διαδικασίας αυτοκινήτων. - Σχετικό δικόγραφο: Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής διαδικασίας αυτοκινήτων.


υπόδειγμα Προτάσεις - Μισθωτική - Καταγγελία για έλλειψη ιδιοτήτων - ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 161/02 ΕΙΡΗΝ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΑΠΟΡΙΠΤΕΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟ) ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Αθηνών, Ηλίας Πανταζής


υπόδειγμα Προτάσεις - Μισθωτική - Παράβαση Ουσιώδους όρου - ΑΠΟΦ. 57/98 ΕΙΡ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ - ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Αθηνών, Ηλίας Πανταζής

Προηγούμενα 10 | Επόμενα 10

Προτείνετέ μας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ εικονιδίων

Κατηγορία
Υπόδειγμα
key Ζητούνται
κωδικοί
πρόσβασης
Είναι δυνατή η εκτύπωση του υποδείγματος
Αρχείο .doc

Privacy policy - Πριν από κάθε χρήση διαβάστε τους όρους λειτουργίας (.pdf format)

O δικτυακός Τόπος "Δικηγόρος online(R)" δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 1999. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη, Δικηγόρο, M.Sc., υπ. Δ.Ν., Internet Consultant (C). To web site αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Η φράση "Δικηγόρος online" αποτελεί σήμα κατατεθέν (λεκτικό και απεικόνιση). Όλα τα σήματα και προϊόντα που αναφέρονται απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους. Οι παρούσες Σελίδες δημιουργήθηκαν και σχεδιάστηκαν και συντηρούνται από τον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη και φιλοξενούνται στον κόμβο της εταιρείας Incredible Networks με τη συνεχή, αμέριστη συμπαράσταση και άψογη τεχνική βοήθεια και συνδρομή της.