Επιστροφή στη Κεντρική Σελίδα

Νέα Υποδείγματα Δείτε τα Νέα Υποδείγματα
Υποδείγματα που ξεχωρίζουν Δείτε τα Υποδείγματα που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επισκέψεις
αναζήτηση στα υποδείγματα:
πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά και πατήστε ENTER

επιλογές

Στείλτε
τα υποδείγματά σας
για δημοσίευση
στη διεύθυνση
legalforms@e-lawyers.gr
ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ
να διαβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ, πριν την αποστολή σας!

   
 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΩΝ

 
 

Πληκτρολογήστε παρακάτω το email σας και πατήστε 
με το ποντίκι
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ.  
Θα λάβετε μήνυμα με τους Κωδικούς Πρόσβασής σας σε δευτερόλεπτα.

 

νέα

click
Tα υποδείγματα που
προστέθηκαν πρόσφατα
στη συλλογή!

ξεχωρίζουν

click
Tο 10% των
υποδειγμάτων,
που έχουν επιλεγεί
περισσότερο απ' όλους
τους επισκέπτες μας! 

αναζήτηση

Πληκτρολογήστε λέξεις
κλειδιά και πατήστε
ENTER

ενημέρωση

Ενημερωθείτε με email
για τις ανανεώσεις,
προσθήκες, κλπ.
Επιλέξτε "Εγγραφή" για
να ενεργοποποιήσετε
την Ενημέρωσή σας
("Διαγραφή" για να τη
τερματίσετε), πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας και πατείστε "Εντάξει".

(επιλέξτε αντίστοιχα)

!!! Συμπληρώστε ονοματεπώνυμο και email με λατινικούς χαρακτήρες !!!

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Υποδείγματα Δικογράφων
Κατηγορίες:

κατηγορία ΕΦΕΤΕΙΟ - Αστικές υποθέσεις


υπόδειγμα 'Εφεση εναγομένου πλοιοκτήτη κατ' απόφασης Πολ. Πρωτ. για αγωγή αποζημίωσης για καταβολή σωστικής αμοιβής. - Επίσης σχετικό υπόδειγμα: Προτάσεις εναγομένου πλοιοκτήτη στο Πολ.Πρωτ. κατ' αγωγής αποζημίωσης για καταβολή σωστικής αμοιβής.


υπόδειγμα 'Εφεση εναγόντων κατ' απορριπτικής απόφασης σε αγωγή αποζημίωσης διαδικασίας αυτοκινήτων με προσεπίκληση του ΙΚΑ. - Σχετικό δικόγραφο: Προτάσεις εφεσιβαλλομένων-εφεσιβλήτων κατ' απορριπτικής απόφασης σε αγωγή αποζημίωσης διαδικασίας αυτοκινήτων με προσεπίκληση του ΙΚΑ.


υπόδειγμα 'Εφεση και προτάσεις κατά ΕΥΔΑΠ για καταβολή εφ' άπαξ αποζημιωσης τακτικου προσωπικου τ.ΕΕΥ - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Χαράλαμπος Βλάχος


υπόδειγμα 'Εφεση κατ' απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου (τακτική διαδικασία). - Κύριος ισχυρισμός η πλημμελή ανικοδόμηση νεοανεγερθείσας πολυκατοικίας από τον εφεσίβλητο κατασκευαστή. Αίτημα στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο η καταβολή στους ενάγοντας ποσού που αντιστοιχούσε στη δαπάνη αποκατάστασης των κακοτεχνιών των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων της πολυκατοικίας και αποκατάσταση αυτών των κακοτεχνιών.


υπόδειγμα 'Εφεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, Προτάσεις και Προσθήκη επί εφέσεως κατ' απόφασης Ειρηνοδικείου επί ασφαλιστικών μέτρων νομής, που απερρίφθησαν λόγω πλήρους ικανοποίησης δικαιώματος - Η ΕΦΕΣΗ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛ.ΠΡ.ΜΥΤ. - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Μυτιλήνης, Ελευθερία Στεριανού


υπόδειγμα Έφεση κατά του ασφαλιστή όσον αφορά στην αξίωση της εκκαλούσας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης από τη θανάτωση συνεπεία αυτοκινητικού δυστυχήματος της θεωρούμενης τρίτης μητέρας της - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βολιώτης.


υπόδειγμα Αίτηση και Προτάσεις Δήμου στο Εφετείο για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος επί απαλλοτριώσεως - επειδή η τιμή που καθορίστηκε πρωτοδίκως ήταν υπερβολική και μη ανταποκρινόμενη στην αγοραία αξία των απαλλοτριούμενων εκτάσεων κατά τον κρίσιμο χρόνο - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθήνας Στέλιος Μπεζαντές


υπόδειγμα Αίτηση στο Εφετείο για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος - για αποζημίωση από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, με επιπλέον αίτημα τον καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης για την απομείωση της αξίας του εναπομείναντος εκτός απαλλοτρίωσης τμήματος - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Γκινοσάτης


υπόδειγμα Προτάσεις Εφετείου επί ασκηθείσης έφεσης αντιδίκου συζύγου κατ' απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου που κηρύσσει λυμένο γάμο λόγω τετραετούς διάστασης, με την οποία αιτείται να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος λόγω ισχυρού κλονισμού υπαιτιότητος του συζύγου - απερρίφθη η έφεση της αντιδίκου - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης 'Ελενα Μόσχου


υπόδειγμα Προτάσεις εφεσιβαλλομένων-εφεσιβλήτων κατ' απορριπτικής απόφασης σε αγωγή αποζημίωσης διαδικασίας αυτοκινήτων με προσεπίκληση του ΙΚΑ. - Σχετικό δικόγραφο: 'Εφεση εναγόντων κατ' απορριπτικής απόφασης σε αγωγή αποζημίωσης διαδικασίας αυτοκινήτων με προσεπίκληση του ΙΚΑ.

Επόμενα 10

Προτείνετέ μας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ εικονιδίων

Κατηγορία
Υπόδειγμα
key Ζητούνται
κωδικοί
πρόσβασης
Είναι δυνατή η εκτύπωση του υποδείγματος
Αρχείο .doc

Privacy policy - Πριν από κάθε χρήση διαβάστε τους όρους λειτουργίας (.pdf format)

O δικτυακός Τόπος "Δικηγόρος online(R)" δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 1999. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη, Δικηγόρο, M.Sc., υπ. Δ.Ν., Internet Consultant (C). To web site αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Η φράση "Δικηγόρος online" αποτελεί σήμα κατατεθέν (λεκτικό και απεικόνιση). Όλα τα σήματα και προϊόντα που αναφέρονται απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους. Οι παρούσες Σελίδες δημιουργήθηκαν και σχεδιάστηκαν και συντηρούνται από τον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη και φιλοξενούνται στον κόμβο της εταιρείας Incredible Networks με τη συνεχή, αμέριστη συμπαράσταση και άψογη τεχνική βοήθεια και συνδρομή της.