Επιστροφή στη Κεντρική Σελίδα

Νέα Υποδείγματα Δείτε τα Νέα Υποδείγματα
Υποδείγματα που ξεχωρίζουν Δείτε τα Υποδείγματα που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επισκέψεις
αναζήτηση στα υποδείγματα:
πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά και πατήστε ENTER

επιλογές

Στείλτε
τα υποδείγματά σας
για δημοσίευση
στη διεύθυνση
legalforms@e-lawyers.gr
ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ
να διαβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ, πριν την αποστολή σας!

   
 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΩΝ

 
 

Πληκτρολογήστε παρακάτω το email σας και πατήστε 
με το ποντίκι
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ.  
Θα λάβετε μήνυμα με τους Κωδικούς Πρόσβασής σας σε δευτερόλεπτα.

 

νέα

click
Tα υποδείγματα που
προστέθηκαν πρόσφατα
στη συλλογή!

ξεχωρίζουν

click
Tο 10% των
υποδειγμάτων,
που έχουν επιλεγεί
περισσότερο απ' όλους
τους επισκέπτες μας! 

αναζήτηση

Πληκτρολογήστε λέξεις
κλειδιά και πατήστε
ENTER

ενημέρωση

Ενημερωθείτε με email
για τις ανανεώσεις,
προσθήκες, κλπ.
Επιλέξτε "Εγγραφή" για
να ενεργοποποιήσετε
την Ενημέρωσή σας
("Διαγραφή" για να τη
τερματίσετε), πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας και πατείστε "Εντάξει".

(επιλέξτε αντίστοιχα)

!!! Συμπληρώστε ονοματεπώνυμο και email με λατινικούς χαρακτήρες !!!

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Υποδείγματα Δικογράφων
Κατηγορίες:

κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


υπόδειγμα Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης λόγω άσκησης αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας (ανωτέρα βία κατ' άρ. 501 Κ.Πολ.Δ.) - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Κοζάνης Χριστόδουλος Καλλιανίδης


υπόδειγμα Αίτηση αποκατάστασης προσωπικής εταιρείας (πτωχευτικό δίκαιο) - τo υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Γιώργος Δούδος


υπόδειγμα Αίτηση αποκατάστασης φυσικού προσώπου (πτωχευτικό δίκαιο) - τo υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Γιώργος Δούδος


υπόδειγμα Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων + Απόφαση + Περίληψη απόφασης, που διατάσσει την εξάλειψη προσημείωσης υπόθήκης με τη συναίνεση της δανείστριας Τράπεζας - - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Δράμας Σάββας Γκουσκουρίδης.


υπόδειγμα Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων + Σημείωμα για τη μείωση τιμής πρώτης προσφοράς και ορισμός ημερομηνίας πλειστηριασμού κατ' άρθρ. 966 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ. - - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Δράμας Σάββας Γκουσκουρίδης.


υπόδειγμα Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επίδειξη εγγράφου. - Συγκεκριμένα, ζητείται η επίδειξη υπεύθυνης δήλωσης, που, κατά τον αιτούντα, είναι ψευδής, ώστε να λάβει γνώση αυτής και να προβεί σε περαιτέρω νόμιμες ενέργειές του στα πλαίσια μήνυσης που έχει ήδη υποβληθεί εναντίον του για υπεξαίρεση.


υπόδειγμα Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προσβολή νομής κοινόχρηστου χώρου από ιδιοκτήτες με αίτημα την απόδοση σύγχρησης δώματος - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Koζάνης Θεοφανή Νικολαίδου.


υπόδειγμα Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής ενήλικου τέκνου (σπουδάστριας) κατά των ήδη διαζευγμένων γονέων της για κάλυψη των εξόδων σπουδών, διατροφής, κ.ο.κ.


υπόδειγμα Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής- συναινετική κι η σχετική απόφαση - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Αθηνών Δημήτρης Βλάμης.


υπόδειγμα Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά αλλοδαπής εταιρείας (Τουρκικής) - με αίτημα τη μη είσπραξη εγγυητικής επιστολής, άλλως τη μεσεγγύηση αυτής, λόγω αθέτησης όρων της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Προηγούμενα 10 | Επόμενα 10

Προτείνετέ μας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ εικονιδίων

Κατηγορία
Υπόδειγμα
key Ζητούνται
κωδικοί
πρόσβασης
Είναι δυνατή η εκτύπωση του υποδείγματος
Αρχείο .doc

Privacy policy - Πριν από κάθε χρήση διαβάστε τους όρους λειτουργίας (.pdf format)

O δικτυακός Τόπος "Δικηγόρος online(R)" δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 1999. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη, Δικηγόρο, M.Sc., υπ. Δ.Ν., Internet Consultant (C). To web site αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Η φράση "Δικηγόρος online" αποτελεί σήμα κατατεθέν (λεκτικό και απεικόνιση). Όλα τα σήματα και προϊόντα που αναφέρονται απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους. Οι παρούσες Σελίδες δημιουργήθηκαν και σχεδιάστηκαν και συντηρούνται από τον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη και φιλοξενούνται στον κόμβο της εταιρείας Incredible Networks με τη συνεχή, αμέριστη συμπαράσταση και άψογη τεχνική βοήθεια και συνδρομή της.