Επιστροφή στη Κεντρική Σελίδα

Νέα Υποδείγματα Δείτε τα Νέα Υποδείγματα
Υποδείγματα που ξεχωρίζουν Δείτε τα Υποδείγματα που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επισκέψεις
αναζήτηση στα υποδείγματα:
πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά και πατήστε ENTER

επιλογές

Στείλτε
τα υποδείγματά σας
για δημοσίευση
στη διεύθυνση
legalforms@e-lawyers.gr
ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ
να διαβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ, πριν την αποστολή σας!

   
 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΩΝ

 
 

Πληκτρολογήστε παρακάτω το email σας και πατήστε 
με το ποντίκι
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ.  
Θα λάβετε μήνυμα με τους Κωδικούς Πρόσβασής σας σε δευτερόλεπτα.

 

νέα

click
Tα υποδείγματα που
προστέθηκαν πρόσφατα
στη συλλογή!

ξεχωρίζουν

click
Tο 10% των
υποδειγμάτων,
που έχουν επιλεγεί
περισσότερο απ' όλους
τους επισκέπτες μας! 

αναζήτηση

Πληκτρολογήστε λέξεις
κλειδιά και πατήστε
ENTER

ενημέρωση

Ενημερωθείτε με email
για τις ανανεώσεις,
προσθήκες, κλπ.
Επιλέξτε "Εγγραφή" για
να ενεργοποποιήσετε
την Ενημέρωσή σας
("Διαγραφή" για να τη
τερματίσετε), πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας και πατείστε "Εντάξει".

(επιλέξτε αντίστοιχα)

!!! Συμπληρώστε ονοματεπώνυμο και email με λατινικούς χαρακτήρες !!!

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Υποδείγματα Δικογράφων
Κατηγορίες:

κατηγορία ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ


υπόδειγμα Ανακοπή κατά έκθεσης και περίληψης έκθεσης αναγκαστικού πλειστηριασμού... - ...με αίτημα τη διόρθωση της έκθεσης πλειστηριασμού ως προς την εκτίμηση και τη τιμή πρώτης προσφοράς (κατ' άρ. 993 πσρ. 2 εδ. γ' Κ.Πολ.Δ. και 954 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ.).


υπόδειγμα Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης μισθίου.


υπόδειγμα Ανακοπή προγράμματος πλειστηριασμού ΚΕΔΕ (ΙΚΑ) - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Χαράλαμπος Βλάχος


υπόδειγμα Απόφαση ανατροπής κατάσχεσης (άρθρο 1019 ΚΠολΔ). - Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Δήλωση επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου κατά της εργοδότριας εταιρείας του συζύγου για οφειλές από διατροφή μητέρας και ανηλίκων τέκνων - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Βέροιας Ιωάννης Ταμπάρης


υπόδειγμα Δήλωση επιβολής κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. - τo υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Χαλκίδας Χρήστος Χατόλας


υπόδειγμα Δήλωση συνεχίσεως ματαιωθέντος πλειστηριασμού. - Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Εντολή Δικηγόρου προς τον Δικαστικό Επιμελητή για την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης - - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Αναστάσιος Α. Παρθένης


υπόδειγμα Εντολή για την απόδοση χρήσης μισθίου.


υπόδειγμα Επιταγή προς εκτέλεση απόφασης απόδοσης μισθίου - Tο υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Μυτιλήνης Ελευθερία Στεριανού.

Προηγούμενα 10 | Επόμενα 10

Προτείνετέ μας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ εικονιδίων

Κατηγορία
Υπόδειγμα
key Ζητούνται
κωδικοί
πρόσβασης
Είναι δυνατή η εκτύπωση του υποδείγματος
Αρχείο .doc

Privacy policy - Πριν από κάθε χρήση διαβάστε τους όρους λειτουργίας (.pdf format)

O δικτυακός Τόπος "Δικηγόρος online(R)" δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 1999. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη, Δικηγόρο, M.Sc., υπ. Δ.Ν., Internet Consultant (C). To web site αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Η φράση "Δικηγόρος online" αποτελεί σήμα κατατεθέν (λεκτικό και απεικόνιση). Όλα τα σήματα και προϊόντα που αναφέρονται απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους. Οι παρούσες Σελίδες δημιουργήθηκαν και σχεδιάστηκαν και συντηρούνται από τον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη και φιλοξενούνται στον κόμβο της εταιρείας Incredible Networks με τη συνεχή, αμέριστη συμπαράσταση και άψογη τεχνική βοήθεια και συνδρομή της.