Επιστροφή στη Κεντρική Σελίδα

Νέα Υποδείγματα Δείτε τα Νέα Υποδείγματα
Υποδείγματα που ξεχωρίζουν Δείτε τα Υποδείγματα που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επισκέψεις
αναζήτηση στα υποδείγματα:
πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά και πατήστε ENTER

επιλογές

Στείλτε
τα υποδείγματά σας
για δημοσίευση
στη διεύθυνση
legalforms@e-lawyers.gr
ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ
να διαβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ, πριν την αποστολή σας!

   
 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΩΝ

 
 

Πληκτρολογήστε παρακάτω το email σας και πατήστε 
με το ποντίκι
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ.  
Θα λάβετε μήνυμα με τους Κωδικούς Πρόσβασής σας σε δευτερόλεπτα.

 

νέα

click
Tα υποδείγματα που
προστέθηκαν πρόσφατα
στη συλλογή!

ξεχωρίζουν

click
Tο 10% των
υποδειγμάτων,
που έχουν επιλεγεί
περισσότερο απ' όλους
τους επισκέπτες μας! 

αναζήτηση

Πληκτρολογήστε λέξεις
κλειδιά και πατήστε
ENTER

ενημέρωση

Ενημερωθείτε με email
για τις ανανεώσεις,
προσθήκες, κλπ.
Επιλέξτε "Εγγραφή" για
να ενεργοποποιήσετε
την Ενημέρωσή σας
("Διαγραφή" για να τη
τερματίσετε), πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας και πατείστε "Εντάξει".

(επιλέξτε αντίστοιχα)

!!! Συμπληρώστε ονοματεπώνυμο και email με λατινικούς χαρακτήρες !!!

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Υποδείγματα Δικογράφων
Κατηγορίες:

κατηγορία ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ


υπόδειγμα Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω ανακοπής κατά περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, με αίτημα για την έκδοση προσωρινής διάταξης (σημειώματος).


υπόδειγμα Αίτηση αναστολής εκτέλεσης εξωστικής απόφασης μετά από άσκηση σχετικής έφεσης.


υπόδειγμα Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού


υπόδειγμα Αίτηση αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας απόφασης Ειρηνοδικείου.


υπόδειγμα Αίτηση στον Υποθηκοφύλακα για τη τροπή προσημείωσης σε υποθήκη. - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Παρασκευή Ποιμενίδου.


υπόδειγμα Αναγγελία απαίτησης - βάσει εκτελεστού τίτλου στη συμβολαιογράφο και υποθηκοφύλακα με σκοπό τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Σημείωμα καθού σε αναστολή εκτέλεσης Διαταγής Πληρωμής - με τον ισχυρισμό της εμπρόθεσμης ανάκλησης της επίδικης επιταγής (σημείωση: δεν έγινε δεκτή η σχετική αίτηση από το Δικαστήριο και εκτελέστηκε η Διαταγή Πληρωμής).
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Aνακοπή κατά εκτέλεσης βάσει άρθρου 933 επ. Κ.Πολ.Δ. - Ως λόγος ανακοπής προβάλλεται η απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης, γιατί η καθ' ου η εκτέλεση Α.Ε. είναι σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (παράγραφος 4 του άρθρου 46 ν. 1892/90, που προστέθηκε με το άρθρο 14 ν.2000/91: "από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αιτήσεως στο εφετείο για τη θέση της επιχείρησης υπό εκκαθάριση απαγορεύεται η αναγκαστική εκτέλεση, η λήψη παντός ασφαλιστικού μέτρου και η κήρυξη της πτώχευσης") - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Κοζάνης Χριστόδουλος Καλλιανίδης


υπόδειγμα Αίτηση + Σημείωμα για την αναστολή εκτέλεσης κατ' άρθρο 938 Κ.Πολ.Δ. κατά κατασχετήριας έκθεσης κινητής περιουσίας μετά από άσκηση σχετικής Τριτανακοπής - - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Ξάνθης Αδαμάντιος Τοτίεφ


υπόδειγμα Αίτηση + Σημείωμα για την ανατροπή κατάσχεσης 1019 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. λόγω εξόφλησης και ματαίωσης πλειστηριασμού - - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Δράμας Σάββας Γκουσκουρίδης.

Επόμενα 10

Προτείνετέ μας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ εικονιδίων

Κατηγορία
Υπόδειγμα
key Ζητούνται
κωδικοί
πρόσβασης
Είναι δυνατή η εκτύπωση του υποδείγματος
Αρχείο .doc

Privacy policy - Πριν από κάθε χρήση διαβάστε τους όρους λειτουργίας (.pdf format)

O δικτυακός Τόπος "Δικηγόρος online(R)" δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 1999. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη, Δικηγόρο, M.Sc., υπ. Δ.Ν., Internet Consultant (C). To web site αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Η φράση "Δικηγόρος online" αποτελεί σήμα κατατεθέν (λεκτικό και απεικόνιση). Όλα τα σήματα και προϊόντα που αναφέρονται απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους. Οι παρούσες Σελίδες δημιουργήθηκαν και σχεδιάστηκαν και συντηρούνται από τον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη και φιλοξενούνται στον κόμβο της εταιρείας Incredible Networks με τη συνεχή, αμέριστη συμπαράσταση και άψογη τεχνική βοήθεια και συνδρομή της.