Επιστροφή στη Κεντρική Σελίδα

Νέα Υποδείγματα Δείτε τα Νέα Υποδείγματα
Υποδείγματα που ξεχωρίζουν Δείτε τα Υποδείγματα που έχουν δεχθεί τις περισσότερες επισκέψεις
αναζήτηση στα υποδείγματα:
πληκτρολογήστε λέξεις-κλειδιά και πατήστε ENTER

επιλογές

Στείλτε
τα υποδείγματά σας
για δημοσίευση
στη διεύθυνση
legalforms@e-lawyers.gr
ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ
να διαβάσετε τις ΟΔΗΓΙΕΣ, πριν την αποστολή σας!

   
 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
ΚΩΔΙΚΩΝ

 
 

Πληκτρολογήστε παρακάτω το email σας και πατήστε 
με το ποντίκι
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ.  
Θα λάβετε μήνυμα με τους Κωδικούς Πρόσβασής σας σε δευτερόλεπτα.

 

νέα

click
Tα υποδείγματα που
προστέθηκαν πρόσφατα
στη συλλογή!

ξεχωρίζουν

click
Tο 10% των
υποδειγμάτων,
που έχουν επιλεγεί
περισσότερο απ' όλους
τους επισκέπτες μας! 

αναζήτηση

Πληκτρολογήστε λέξεις
κλειδιά και πατήστε
ENTER

ενημέρωση

Ενημερωθείτε με email
για τις ανανεώσεις,
προσθήκες, κλπ.
Επιλέξτε "Εγγραφή" για
να ενεργοποποιήσετε
την Ενημέρωσή σας
("Διαγραφή" για να τη
τερματίσετε), πληκτρολογήστε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας και πατείστε "Εντάξει".

(επιλέξτε αντίστοιχα)

!!! Συμπληρώστε ονοματεπώνυμο και email με λατινικούς χαρακτήρες !!!

Ονοματεπώνυμο:

Email:

Υποδείγματα Δικογράφων
Κατηγορίες: Ξεχωρίζουν!

Τα υποδείγματα που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες επισκέψεις (10% της συλλογής).

κατηγορία ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
υπόδειγμα Σημείωμα καθού σε αναστολή εκτέλεσης Διαταγής Πληρωμής - με τον ισχυρισμό της εμπρόθεσμης ανάκλησης της επίδικης επιταγής (σημείωση: δεν έγινε δεκτή η σχετική αίτηση από το Δικαστήριο και εκτελέστηκε η Διαταγή Πληρωμής).
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Αναγγελία απαίτησης - βάσει εκτελεστού τίτλου στη συμβολαιογράφο και υποθηκοφύλακα με σκοπό τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Αίτηση αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας απόφασης Ειρηνοδικείου.


υπόδειγμα Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω ανακοπής κατά περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, με αίτημα για την έκδοση προσωρινής διάταξης (σημειώματος).


υπόδειγμα Αίτηση αναστολής εκτέλεσης εξωστικής απόφασης μετά από άσκηση σχετικής έφεσης.


υπόδειγμα Αίτηση αναστολής πλειστηριασμού


υπόδειγμα Αίτηση στον Υποθηκοφύλακα για τη τροπή προσημείωσης σε υποθήκη. - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Παρασκευή Ποιμενίδου.

κατηγορία ΑΝΑΚΟΠΕΣ
υπόδειγμα Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής* - παραγραφής αξιώσεων επί συναλλαγματικής.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Ανακοπή κατά απογράφου- επιταγής προς εκτέλεση. - Εκτελεστός τίτλος: συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου.

κατηγορία ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - Ποινικές Υποθέσεις
υπόδειγμα Αίτηση για την εξαίρεση εισαγγελέα Αρείου Πάγου από τη συμμετοχή του σε σχετική ποινική υπόθεση. - τo υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Γιώργος Δούδος

κατηγορία ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
υπόδειγμα Αίτηση για μετατροπή προσημείωσης υποθήκης -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Δείτε την εκδοθείσα απόφαση!
Επεξεργαστείτε την εκδοθείσα απόφαση!


υπόδειγμα Αίτηση για έκδοση Διαταγής Πληρωμής - για επιταγές (με τη πληρώτρια Τράπεζα διαφορετική από την Τράπεζα που τηρείται ο λογαριασμός του εκδότη - μεταχρονολογημένη επιταγή).
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Αίτηση ανάκλησης Αποφάσεως Ασφαλιστικών Μέτρων.


υπόδειγμα Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής με βάση έγγραφο αναγνώρισης χρέους.


υπόδειγμα Aίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής με βάση πιστωτικό τιμολόγιο. - Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Αίτηση ανάκλησης προσημείωσης υποθήκης λόγω εξόφλησης.


υπόδειγμα Αίτηση απόδοσης νομής, επαναφοράς πραγμάτων στη προτέρα κατάσταση, κλπ.


υπόδειγμα Αίτηση - Σημείωμα - Απόφαση, για την αποβολή νομής - ειδική διαδικασία άρ. 12 παρ. 7 Ν. 1337/83 - Αποβολή νομής αρχικού ιδιοκτήτη από ιδιοκτησία, που συμμετείχε σε πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλεως. τα υποδείγματα έστειλε η Δικηγόρος Κοζάνης, Θεοδώρα Τσικαρδάνη.


υπόδειγμα Συντηρητική κατάσχεση-Αγωγή καταβολής κοινοχρήστων & Ποινική ρήτρα- Παραίτηση από το δικόγραφο αγωγής - - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βολιώτης

κατηγορία ΔΙΑΦΟΡΑ
υπόδειγμα Ένορκη Βεβαίωση στον Ειρηνοδίκη -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc


υπόδειγμα Αίτηση ακύρωσης - Προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 18 Ν. 2.218/1994* - Όταν βεβαιωθούν τρεις μηνύσεις από το ΑΤ της περιοχής κατά μιας επιχείρησης για παραβίαση κοινής ησυχίας κλπ. τότε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας και το κατάστημα παραμένει κλειστό για 10 ημέρες. Η αίτηση ακύρωσης της απόφασης αυτής του Δήμου απευθύνεται στην επιτροπή του άρθρου 18 Ν. 2.218/1994. Με τρεις όμοιες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Κατά της απόφασης της ως άνω Επιτροπής χωρά Αίτηση Ακύρωσης στο ΣτΕ
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα 'Ενσταση κατά αυτοψίας στη Δ/νση Πολεοδομίας της Νομαρχίας.


υπόδειγμα Βεβαίωση πιστής μετάφρασης - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Παρασκευή Ποιμενίδου.


υπόδειγμα Aίτηση αλλαγής επωνύμου - - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Μαρία Αθανασοπούλου


υπόδειγμα 'Εκ0εση ελέγχου τίτλων ακινήτου - Για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται παράσταση κι όταν ο πελάτης ζητά βεβαίωση για την έρευνα των τίτλων στο Υποθηκοφυλακείο - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Αθηνών Αναστάσιος Α. Παρθένης


υπόδειγμα Εξουσιοδότηση κατηγορούμενου προς δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει σε ποινική δική σύμφωνα με τις νέες διαταξεις της ποινικής δικονομίας - - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών, Γεώργιος Μπέρτσος

κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
υπόδειγμα Προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ ΙΚΑ.


υπόδειγμα 'Ενσταση κατά πίνακα ΑΣΕΠ - το υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Βέροιας Ιωάννης Ταμπάρης


υπόδειγμα Αγωγή στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο από γυναίκα υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και Θρησκευμάτων με αίτημα την την καταβολή οικογενειακού επιδόματος - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Αθανασία Κουτσουφλανιώτη


υπόδειγμα Καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά ανώνυμης εταιρείας για τη παράνομη περισυλλογή προσωπικών δεδομένων πελατών της - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Δούκας

κατηγορία ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
υπόδειγμα Εξώδικη Πρόσκληση* - για λογοδοσία διαχειριστή.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Κατασχετήριο - απευθυνόμενο στο σύζυγο οφειλέτη από διατροφές* - Όμοιο κατασχετήριο επιδίδεται και στην εργοδότρια εταιρεία του καθ' ού.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Εξώδικο κατά εργολάβου από αγοραστές διαμερισμάτων σε ανεγερθείσα πολυκατοικία* -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Εξώδικη Δήλωση επίσχεσης εργασίας.


υπόδειγμα Eξώδικη προς Τράπεζα για ακύρωση έκδοσης πιστωτικής κάρτας λόγω πλάνης- απάτης από τρίτον. - Tο υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Γιαννάτος.

κατηγορία ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
υπόδειγμα Προτάσεις σε αγωγή αποζημίωσης - αυτοκινητικές διαφορές -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc


υπόδειγμα Αγωγή αποζημίωσης - αυτοκινητικές διαφορές -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc


υπόδειγμα Αυτοκινητική αγωγή με αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημίες - επισκευή αυτοκινήτου, μείωση αγοραστικής αξίας αυτοκινήτου, μίσθωση TAXI, ηθική βλάβη. Εναγόμενοι είναι η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου και ο προστηθείς από την ιδιοκτήτρια οδηγός και η ασφαλιστική εταιρεία - - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Ζακύνθου Αγγελική Βαρβαρήγου


υπόδειγμα Προτάσεις εναγομένου συζύγου-πατέρα σε υπόθεση διατροφής - περιλαμβάνει την ένσταση του άρ. 1489 εδ. β' ΑΚ - ο εναγόμενος καταβάλει ήδη διατροφή σε τέκνα από άλλο γάμο - - το υπόδειγμα έστειλε η Δικηγόρος Ζακύνθου Αγγελική Βαρβαρήγου

κατηγορία ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
υπόδειγμα Αίτηση για αναγνώριση δεδικασμένου Αλλοδαπής απόφασης.


υπόδειγμα Αίτηση α' συζήτησης + Αίτηση β' συζήτησης και Προτάσεις β' συζήτησης συναινετικού διαζυγίου - χωρίς τέκνα - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Δούκας


υπόδειγμα Καταστατικό εργατικού σωματείου και πρακτικό ιδρύσεως, Aίτηση αναγνώρισης του σωματείου και Προτάσεις (αριθμός αποφάσεως 3675/2004 Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) - Tο υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Γιαννάτος.

κατηγορία ΕΝΤΟΛΕΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
υπόδειγμα Παραγγελία προς επίδοση αγωγής -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc

κατηγορία ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Κεφαλαιουχικές
υπόδειγμα Καταστατικό ανωνύμου εταιρείας

κατηγορία ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Προσωπικές
υπόδειγμα Τροποποίηση ομόρρυθμης εταιρείας* - λόγω αποχώρησης εταίρου.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης Ο.Ε.


υπόδειγμα Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Ο.Ε.

κατηγορία ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
υπόδειγμα Προσύμφωνο μίσθωσης επαγγελματικής στέγης* -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης καταστήματος.


υπόδειγμα Σύμβαση franchising.


υπόδειγμα Ιδιωτικό συμφωνητικό - Σύμβαση ανάληψης έργου διαφήμισης, βίντεο, μοντάζ, κλπ.)


υπόδειγμα Αρραβώνας


υπόδειγμα Ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης και σύναψης εγγύησης - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βολιώτης.

κατηγορία ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
υπόδειγμα Εξουσιοδότηση* - για κατάθεση μήνυσης από Δικηγόρο.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Μήνυση* - για ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμηση, κλπ.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Έγκληση* - για δυσφήμηση, ψευδής καταμήνυση, κλπ.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Έγκληση* - για έκδοση ακάλυπτης επιταγής.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Μήνυση - για εξύβριση, απειλή.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!

κατηγορία ΣΗΜΑΤΑ
υπόδειγμα Πληρεξούσιο σε Δικηγόρο για την κατάθεση σήματος -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc


υπόδειγμα Ιδιωτικό συμφωνητικό εμπορικής συνεργασίας και χρήσης Σήματος.

κατηγορία ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Σωματεία, Ενώσεις κλπ.
υπόδειγμα Καταστατικό Σωματείου* -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Αίτηση για την αναγνώριση Σωματείου* -
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc
Αποκτήστε τους Κωδικούς σας!


υπόδειγμα Ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως αφανούς εταιρείας.


υπόδειγμα Μη επαγγελματικά Σωματεία: 'Ολα τα υποδείγματα - Δείτε σχετικά στη σχετική Σελίδα eBooks

κατηγορία ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
υπόδειγμα Αγωγή αποζημίωσης κατ΄ άρθρο 914 ΑΚ - από το περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ, τ. 8.


υπόδειγμα Τυπική αγωγή στο Ειρηνοδικείο - για πώληση πραγμάτων (ενοχικό) - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο Μονομελές Πρωτοδικείο.
Επεξεργαστείτε το κείμενο σε Word .doc


υπόδειγμα Αγωγή αναγνωριστική κυριότητας


υπόδειγμα Αγωγή αδικοπραξίας για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής. - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βολιώτης.


υπόδειγμα Αγωγή αδικοπραξίας 914 ΑΚ - (επικουρικά 534 ΑΚ, 537 ΑΚ, 540 επ. ΑΚ και 904 ΑΚ, με ζητήματα 946 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και 947 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Παναγιώτης Κωνσταντάκης


υπόδειγμα Aγωγή χρέους και προτάσεις επ' αυτής (βάσει διαδοχικών αγορών με πίστωση του τιμήματος κι έκδοση επί πιστώσει τιμολογίων) - Προτιμήθηκε η τακτική αγωγή στο Ειρηνοδικείο (αντί της διαδικασίας διαταγής πληρωμής), διότι τα τιμολόγια δεν ήταν υπογεγραμμένα από τον παραλαμβάνοντα-αγοραστή - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Κοζάνης Χριστόδουλος Καλλιανίδης


υπόδειγμα Αγωγή για τη καταβολή αποζημίωσης λόγω προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας - παράνομη χρήση φωτογραφιών, χωρίς την άδεια του δημιουργού-φωτογράφου - το υπόδειγμα έστειλε ο Δικηγόρος Αθηνών Χρήστος Δούκας


υπόδειγμα Δήλωση παραιτήσεως από δικόγραφο αγωγής και δικαίωμα. - Tο υπόδειγμα έστειλε o Δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Γιαννάτος.

Προτείνετέ μας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ εικονιδίων

Κατηγορία
Υπόδειγμα
key Ζητούνται
κωδικοί
πρόσβασης
Είναι δυνατή η εκτύπωση του υποδείγματος
Αρχείο .doc

Privacy policy - Πριν από κάθε χρήση διαβάστε τους όρους λειτουργίας (.pdf format)

O δικτυακός Τόπος "Δικηγόρος online(R)" δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 1999. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη, Δικηγόρο, M.Sc., υπ. Δ.Ν., Internet Consultant (C). To web site αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας THE INTERNET COMPANY. Η φράση "Δικηγόρος online" αποτελεί σήμα κατατεθέν (λεκτικό και απεικόνιση). Όλα τα σήματα και προϊόντα που αναφέρονται απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους. Οι παρούσες Σελίδες δημιουργήθηκαν και σχεδιάστηκαν και συντηρούνται από τον Αναστάσιο Αγγ. Παρθένη και φιλοξενούνται στον κόμβο της εταιρείας Incredible Networks με τη συνεχή, αμέριστη συμπαράσταση και άψογη τεχνική βοήθεια και συνδρομή της.