http://dikhgoros-online.gr/

από το περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ, τ. 8

 

Υπόδειγμα για αγωγή αποζημίωσης κατ΄ άρθρο 914 ΑΚ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ...

ΑΓΩΓΗ

Του ..., κατοίκου ..., οδός..., αρ...

 

ΚΑΤΑ

Του....,κατοίκου..., οδός..., αρ...

 

Είμαι κύριος, νομέας και κάτοχος του υπό στοιχεία Α-1 διαμερίσματος του Α΄ υπέρ του ισογείου ορόφου επί της οδού..., αρ...

 

Την 21.7.1998 και περί τις 23.05, ενώ απουσίαζα από την οικία μου, εισέβαλε σ' αυτήν άγνωστος διαρρήκτης από τη διπλανή ανεγειρόμενη και ημιτελή πολυώροφη οικοδομή, την κατασκευή της οποίας είχε αναλάβει ο εναγόμενος. Κατά την επιστροφή μου στην οικία το ίδιο βράδυ διαπίστωσα ότι, ενώ η κυρία είσοδος του διαμερίσματος μου δεν έφερε ίχνη παραβίασης, εν τούτοις, άγνωστος διαρρήκτης εισήλθε σ' αυτό, αφού αναρριχήθηκε κατ' αρχήν από τη βεράντα της διπλανής ανεγειρόμενης οικοδομής και στη συνέχεια μεταπήδησε στη βεράντα του δικού του διαμερίσματος θραύοντας παράλληλα την μπαλκονόπορτα.

 

Αμέσως ως αντιλήφθηκα το γεγονός κάλεσα την Άμεσο Δράση, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα και λήψη αποτυπωμάτων από τη σήμανση διαπίστωσε

(βλ. απόσπασμα - δελτίο από το βιβλίο συμβάντων της 21.7.1998 ) ότι ο άγνωστος διαρρήκτης εισήλθε από την ανεγειρόμενη οικοδομή, καθώς τόσο αυτή, όσο και η είσοδος του κλιμακοστασίου δεν ήταν περιφραγμένες με κατάλληλα και στέρεα υλικά, δηλ. νοβοπάν ή άλλα ξύλα με κλειδαριά, ώστε να είναι ανέφικτη ή τουλάχιστον δυσχερής η είσοδος σε κάθε τρίτο πρόσωπο άσχετο προς την οικοδομή.

 

Ο εναγόμενος παραβαίνοντας, ως έχων την ευθύνη της ανέγερσης της οικοδομής, τις πολεοδομικές διατάξεις ( άρθρο 5 παρ. 2 της απόφασης 3046/304/30.1-3.2.1989 ΥΠΕΧΩΔΕ και ΠΔ 778/1980 ) δεν είχε επιπλέον τοποθετήσει στα άκρα της πλάκας και του πρεβαζιού του Α΄ ορόφου της ως άνω οικοδομής προστατευτικά κιγκλιδώματα, ώστε να είναι ανέφικτη η αναρρίχηση του διαρρήκτη στη βεράντα του διαμερίσματος μου. Αντίθετα, ο εναγόμενος είχε προβεί σε μια πρόχειρη περίφραξη των ανοιγμάτων του ισογείου της οικοδομής, κατά το μεγαλύτερο μέρος με πλέγματα δομικού χάλυβα, πρόχειρα στερεωμένα στις κολώνες της οικοδομής και έτσι με απλή ώθηση ή με ελαφρά ανύψωση αυτών κατέστη δυνατή η είσοδος τρίτου στην οικοδομή.

Εισβάλλοντας ο διαρρήκτης στο διαμέρισμά μου αφαίρεσε από αυτό:

1. μία τηλεόραση 24 ιντσών μάρκας SONY αξίας 180.000 δρχ.

2. ένα ηχοσύνολο με αποσπώμενα ηχεία μάρκας PHILIPS αξίας 150.000 δρχ.

3. ένα video τεσσάρων κεφαλών μάρκας SHARP αξίας 135.000δρχ.

4. μία videocamera μάρκας SONY αξίας 380.000 δρχ.

5. δύο δερμάτινα μπουφάν ένα καφέ και ένα μαύρο αξίας 480.000 δρχ.

6. ένα χαλί περσικό μεταξωτής ύφανσης, διαστάσεων 2,20 Χ 2,50 αξίας 560.000 δρχ.

7. κοσμήματα, κειμήλια της οικογένειάς μου, ήτοι δυο δακτυλίδια χρυσά δεμένα με διαμάντι αξίας 500.000 δρχ., ένα κολιέ με τρείς σειρές μαργαριτάρια αξίας 540.000 δρχ., ένα χρυσό ρολόι τσέπης κατασκευής έτους 1914 αξίας 750.000 δρχ.

 

Έτσι, συνολικά ο διαρρήκτης αφαίρεσε από το διαμέρισμά μου αντικείμενα αξίας 3.675.000 δρχ.

 

Επιπλέον, για την αποκατάσταση της μπαλκονόπορτας δαπάνησα ποσό 200.000δρχ., ήτοι για αγορά τζαμιού διαστάσεων 2,00 Χ 4,20 = 170.000δρχ. και για την τοποθέτηση αυτού (αξία εργατικών) 30.000 δρχ.

 

Για την αποκατάσταση της ως άνω ζημίας εκ δρχ. 3.875.000 ( δηλ. αξία αφαιρεθέντων - κλαπέντων αντικειμένων 3.675.000 δρχ. πλέον 200.000δρχ. για την αποκατάσταση των τζαμιών της μπαλκονόπορτας) υπόχρεος καθίσταται ο εναγόμενος, ο οποίος παρέλειψε να προβεί στις επιβαλλόμενες ενέργειες ( φύλαξη της οικοδομής του) για την αποτροπή πρόκλησης βλάβης σε βάρος μου. Η παράλειψη δε, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, ήταν πρόσφορη να προκαλέσει το ανωτέρω επιζήμιο αποτέλεσμα, λαμβανομένου υπόψη ότι, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, είναι συνηθισμένο οι επιτήδειοι να εκμεταλλεύονται τέτοιες συνθήκες για να διαπράττουν κλοπές.

 

Επειδή η αγωγή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Και για όσα ρητά επιφυλάσσομαι να προσθέσω παραδεκτά κατά τη συζήτηση της παρούσας

 

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αγωγή μου.

Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος και διά προσωπικής κρατήσεώς του τουλάχιστον έξι (6) μηνών να μου καταβάλει το ποσό των 3.875.000 δρχ. έντοκα με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μου μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί ως προς το ποσό που θα μου επιδικασθεί και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, .../.../1998

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος