Dikhgoros-online(R) - http://DIKHGOROS-online.gr - Υποδείγματα Δικογράφων, υποδείγματα δικογράφων, δικηγόρος, δικηγόροι, lawyers, advocates, greek lawyer, greek lawyers

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Α..... Β..... του Γ....., κατοίκου .........., οδός ....., αρ. ....., ως εταίρου της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ".............. Ο.Ε." , που εδρεύει στ.......................... και που εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

Δ..... Ε..... του Ζ....., κατοίκου ....., οδός ..... αρ ....., κατοίκου ............., επίσης εταίρου και διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρείας με την ............. Ο.Ε.", που εδρεύει στ............. ............. και που εκπροσωπείται νόμιμα.

* * *

Όπως γνωρίζετε με το από 5-12-1980 ιδιωτικό συμφωνητικό συστήσαμε την ως άνω ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ".......................... Ο.Ε.", με έδρα ............. και με τους λοιπούς όρους, που αναφέρονται στο παραπάνω συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου ............. με αύξοντα αριθμό ............./5-12-1980.

Επίσης, όπως γνωρίζετε, ως διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών, ήτοι η εταιρεία έληξε αυτοδίκαια στις 5-12-1990. Καίτοι η εταιρεία δεν υφίσταται από τότε, δεν έχει λάβει χώρα μέχρι σήμερα η τυπική καταχώρηση της λύσης της και διάλυσης της εταιρικής σχέσης, προς γνώση των τρίτων και των αρμοδίων Αρχών, ώστε μέχρι σήμερα παρακολουθείται η εταιρεία φορολογικώς, μολονότι δεν υφίσταται αντικείμενο εργασιών, ούτε εταιρικός σκοπός.

Για τους παραπάνω λόγους

Καταγγέλλω με την παρούσα και τυπικά την, ούτως ή άλλως ανενεργό, ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "............. Ο.Ε." , που εδρεύει στ.. ............. και που εκπροσωπείται νόμιμα από σας, η από 5-12-1980 συστατική πράξη της οποίας έχει καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου ............. με αύξοντα αριθμό ............./5-12-1980. Επίσης σας καλώ να προσέλθετε εντός 24 ωρών από την επίδοση της παρούσας στο γραφείο μου, επί της ως άνω αναφερόμενης οδού, για τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων, που αφορούν την είσοδο της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισής της, στην οποία καλείστε να συνδράμετε ως συνεκκαθαριστής.

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα στ..... Δ..... Ε..... του Ζ....., κάτοοκο ....., οδός ..... αρ ....., προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, ώστε αντίγραφο αυτής να καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου ..............

............., .............-2000

Ο καταγγέλλων